ÚLTIMA HORA ABERTO DE FLORES

0
404

O artista multifacélico tapiego, Muriego, xa ten preparado o mural marcador. Tamén, advertimos que o cuartelo das Estrelas vai desprazarse a Reinante, mais desta vez cambian a un dos seus integrantes. Así, deixan atrás a Fuentes, o máis problemático dos catro e sustitúeno por Xulio, un exemplo de virtudes teologais. Desta vez prometen ter un comportamento máis cívico.