0
229
      Aquí arriba aparecen os números de participación da Conferencia Nai desde o ano 2008. Vemos que a cifra de participación nunha xornada desta Conferencia está na decena dos 50 xogadores/xogadoras. Este ano está acercándose aos 60, teito histórico que nunca alcanzou. Manter durante tantos anos esta asistencia é excepcional.